ReikiJe hebt geen speciale gave nodig om met Reiki te werken. Iedereen maakt deel uit van een energieveld en iedereen bestaat uit energie. Reiki is gewoon een methode om met deze energie te leren werken. Reiki is ook niet iets waarin je moet geloven. Je raakt vanzelf overtuigd van de werking door de ervaring die je met de tijd krijgt. Reiki is niet leeftijdsgebonden. Jong en oud kunnen er baat bij hebben. Reiki is voor iedereen en iedereen kan het leren. Je hoeft niet ziek te zijn om baat te hebben bij Reiki.

De volledige Reiki-inwijding bestaat uit 3 graden: 

De eerste graad bestaat uit 4 afstemmingen. Hierdoor wordt het Reiki-kanaal geopend zodat de Reiki weer vrij kan stromen. De Reiki stroomt via de kruin van de ingewijde naar binnen en door de handen (of voeten) weer naar buiten. Door handoplegging kun je Reiki doorgeven.

De tweede graad bestaat uit 1 inwijding. Tijdens de cursus leer je de drie symbolen om tijd en ruimte te overbruggen, om een mentale behandeling te geven en om de Reiki te versterken.

De derde graad of mastergraad wordt gegeven in 2 delen,
namelijk Reiki 3A en Reiki 3B. A is voor mensen die alleen de extra kracht willen die de inwijding teweeg brengt en geen cursus willen geven. 
B is voor iedereen die een ReikiMaster of -leraar wil zijn en dus ook zijn/haar kennis wil doorgeven aan anderen.