Meditatie en/of Thema avonden

Thema avonden:

Het lijkt ons fijn om samen te gaan kijken naar een aantal onderwerpen waar we dagelijks tegenaan lopen.
Enkele voorbeelden zijn:
 
Het verschil tussen hoog gevoeligheid en overgevoeligheid:
Hoewel deze twee termen vaak door elkaar gehaald worden, zijn hoog gevoeligheid en overgevoeligheid toch echt twee verschillende dingen.
Overgevoeligheid staat gelijk aan emotionele kwetsbaarheid en is een manier van omgaan met de dingen die jou in het leven overkomen.
Hoog gevoeligheid is een biologisch bepaalde eigenschap die jou helpt om bepaalde gevoelens makkelijker te identificeren.
 
Eenzaamheid:
Eenzaamheid is je niet verbonden voelen. Je mist een hechte, emotionele band met anderen. Of je hebt minder contact met andere mensen dan je wenst. Eenzaamheid is een persoonlijke ervaring. Veelal is het een verborgen probleem. Anderen kunnen moeilijk van buitenaf zien of je je eenzaam voelt. Op deze avond  gaan wij wat dieper in  over de soorten, oorzaken en gevolgen van eenzaamheid.
 
 
 
Vergeving.
Bestaat er dan zoiets als 'echte vergeving' dat we als criterium kunnen gebruiken? Waar vinden we die? In het woordenboek? Maar wie zegt dat de omschrijving die we daar vinden klopt? Kunnen we een beroep doen op de ervaring? Misschien, maar het is goed mogelijk dat we zelf (nog) geen ervaring met vergeving hebben - dat we nog nooit iemand 'echt' vergeven hebben, of nog nooit 'echt' om vergeving hebben gevraagd. We maken dus gebruik van de ervaring van anderen, waarover we gehoord of gelezen hebben. Maar zelfs als we op onze eigen ervaring kunnen terugvallen, zal die ervaring geïnterpreteerd moeten worden: vergeving heeft alles te maken met de betekenis die eraan wordt toegekend  Door de persoon waar het om gaat.
 
De belangrijkste relatie
De relatie met jezelf, is de belangrijkste relatie in je leven. We hebben allemaal, in meer of mindere mate, levenservaringen die een beroep deden op de mate van liefde die je voor jezelf kunt voelen. Mag je echt helemaal jezelf zijn? Veroordeel je jezelf op sommige fronten? Kun je je mindere eigenschappen met compassie zien? Liefde voor jezelf, voor wie je op alle fronten bent, schept ruimte voor een hechte verbinding en relatie met jezelf. En dat, spiegelt de wereld om je heen aan je terug.
Zelfvertrouwen, eigenwaarde, visie en focus op jouw levensweg; dit zijn bouwstenen om in je kracht te staan en jezelf goed te kennen. 'Ken U zelve', prijkte boven de tempel van Apollo, Veel klassieke Griekse filosofen, zoals Socrates, waren overtuigd van het idee dat ware kennis over het leven start bij zelfonderzoek.  Sterker nog: 'Een niet onderzocht leven is het niet waard geleefd te worden.'
 
Dit zijn maar enkele voorbeelden.
 
Het lijkt ons bijzonder boeiend om hier samen eens naar te kijken.
Samen op zoek gaan naar antwoorden, elkaar verder helpen.
Zodat we samen sterker worden als persoon.

Van 19h30 tot 21.30
Prijs €10,00
Laat even weten als je komt.
zonnekracht@outlook.be
tel. 00 32 468 521451