De volledige Reiki-inwijding bestaat uit 3 graden

De eerste graad bestaat uit 4 afstemmingen. Hierdoor wordt het Reiki-kanaal geopend zodat de Reiki weer vrij kan stromen. De Reiki stroomt via de kruin van de ingewijde naar binnen en door de handen (of voeten) weer naar buiten. Door handoplegging kun je Reiki doorgeven.

De tweede graad bestaat uit 1 inwijding. Tijdens de cursus leer je de drie symbolen om tijd en ruimte te overbruggen, om een mentale behandeling te geven en om de Reiki te versterken.

De derde graad of mastergraad wordt gegeven in 2 delen,
namelijk Reiki 3A en Reiki 3B. A is voor mensen die alleen de extra kracht willen die de inwijding teweeg brengt en geen cursus willen geven. 
B is voor iedereen die een ReikiMaster of -leraar wil zijn en dus ook zijn/haar kennis wil doorgeven aan anderen.

Reiki Eerste Graad
Deze cursus duurt 1 dag.
De kosten bedragen €125. Dit is inclusief cursus materiaal.
Graag je pantoffels en lunchpakketje mee nemen en voor koffie, thee en water wordt gezorgd.

Reiki Tweede Graad
Deze cursus duurt 1 dag, je komt eerst een avond om de symbolen te leren en thuis te oefenen.
De kosten bedragen € 250,00.
Dit is inclusief cursus materiaal.

Reiki Derde Graad
De kosten bedragen €350,00
Inclusief cursus materiaal.
Alleen op afspraak

Aanmelden:
zonnekracht@outlook.be
0032 89 774127
0032 468 521451