Er zijn vier niveaus van de Universal White Time Healing nu op Aarde geïntegreerd en wat deze zo ongeveer inhouden heb ik geprobeerd beneden samen te vatten. Let wel, bij niveau III en IV zijn de onderwerpen zo uitgebreid dat ik niet al deze thema's kan vermelden. Na de cursus krijg je als je dat nodig hebt, gratis begeleiding.
 
Universal White Time Healing niveau I

In deze cursus wordt je White Time kanaal geopend door middel van inwijdingen. Een kanaal, dat je zelf naar believen kunt openen en sluiten! Ook worden er in totaal 13 blokkades verwijderd, die je had aangenomen om hier in de derde dimensie te incarneren. Deze blokkades hebben te maken met je aura, je helderziendheid, taal-, reken- en leervaardigheden.

Een dag voordat je met de cursus begint, kom je onder een bepaalde stroom van energie te staan die we de lerarenenergie noemen. Deze wordt door de betreffende leraar aangezet en het bereid je voor op de komende inwijdingen. Daarbij zorgt deze energie ervoor dat je tijdens de cursusdagen volop met de White Time energie kunt werken om te oefenen. Je krijgt meerdere dagen voordat de cursus begint je nieuwe White Time gidsen erbij.

Je leert o.a.:

- het contact behandelen

- behandelen op afstand

- de aura grondig te reinigen

- een speciale schouder healing waarbij je een energie 
  systeem in het  lichaam behandeld dat nog niet 
  bekend  is bij onze doktoren

- het gehele chakra systeem in balans brengen

- het verzegelen zodat de energie ongeveer een maand 
  kan door werken

- healen van emoties en hoe we het beste met ze om 
  kunnen gaan

- Golden Movement deel I, het kosmische deel.

Na afloop van deze cursus krijg je gratis drie maanden begeleiding, indien nodig!

Deze cursus duurt twee dagen van 10.00 uur tot ongeveer 18.00 uur.
De kosten bedragen €300. Dit is inclusief cursus materiaal.
Graag je pantoffels en lunchpakketje mee nemen en voor koffie, thee en water wordt gezorgd.

Draag geen rode of zwarte kleding tijdens de cursus!
 

Universal White Time Healing niveau II

In deze cursus wordt je White Time kanaal verder geopend door middel van een up-grate die gelijk staat aan 150 uren healing. Deze upgrate opent je op een speciale wijze zodat je beter de energieën kunt gaan voelen.

 

- Je krijgt twee nieuwe vormen van energie met een 
  andere kwaliteit erbij, bijvoorbeeld een wit licht van
  zeer hoge frequentie dat je niet meer kunt opdelen in  
  het kleuren spectrum en dat zelfs zeer laag frequente 
  energie opruimt en je beschermt

 - een speciale meditatie naar de Bron van White Time

- je leert verschillende visualisatie technieken en de 
  energie ervan te voelen

- het maken en plaatsen van lichtbuizen en lichtmuren, 
  voor healing, reiniging en bescherming

- het in balans brengen van jezelf en andere mensen

- een zeer krachtige techniek om de afzonderlijke chakras 
  te "repareren", schoon te maken en in balans te brengen

- het schoonmaken van longen en maag

- het sluiten van plaatsen op het lichaam waar de energie
  eruit lekt

- de stroom van de energie in de kamer

- De Golden Movement deel II, het Aardse deel en etc. 
  etc. Laat je verrassen!

Na afloop van deze cursus krijg je gratis drie maanden begeleiding, indien nodig!

 Upgrades:

Verder zijn er na de cursusdagen nog meer openingen mogelijk, te vergelijken met een kwaliteit van 250 en 550 uren healing. Hiervoor kun je een afspraak maken en dan kost deze extra upgrade 25 euro.

Universal White Time Healing niveau III

Deze cursus wijdt je in, in de "Hoge School van de Universal White Time Healing en je wordt gekwalificeerd als "Healer Excellent for The World". In deze vierdaagse cursus rond eigenlijk niveau I en II af. Je krijgt nu nieuwe White Time gidsen erbij die je helpen zullen dit niveau te integreren en die met je samen blijven werken.

Dan worden er verdere 73 blokkaden bij je verwijderd die te maken hebben met helder voelen en helder horen. Het gaat nu wel erg snel, vroeger moest je om één blok te openen wel 40 jaren mediteren. Toen ik de cursus deed in het jaar 2000, konden er 62 blokkades verwijderd worden. Nu is het dus al weer 11 blokkades meer. Aan het einde van de cursus heb je dus eigenlijk 800 uren healing erbij gekregen, of anders gezegd, 800 stappen hoger in frequentie en vibratie gemaakt.

 

Ook hier komen weer verschillende onderwerpen aanbod die ik echter niet allemaal kan aangeven omdat je niet zou weten wat het is als je de voorgaande levels niet heb gedaan. Maar ik zal mijn best doen:

 

- je leert de mensen gronden op afstand

- lichtbuizen maken en plaatsen op afstand

- rechtmaken van de rug

- gebruiken van vingers voor het in balans brengen van je 
  organen en voor het verkrijgen van concentratie

- speciale beschermingen voor verschillende zaken

- een zeer vergevorderde vorm van reiniging en zuivering 
  van de aura

- Healing met Geometrische Vormen

- Fundamentele Kristal Healing

- De bestudering van de nieuwe chakras voor de volgende 
  dimensies

- Het bestuderen van de aura

- De meest voorkomende formaties van de aura

- Lichtbuizen voor zwakke longen

- Tape healing in alle kleuren

- Leren paranormaal te zien en te voelen

- Gebruik maken van het derde oog

- Witte safier meditatie voor beter contact met je hoger 
  zelf

- De ruggenwervels en de verbindingen met de rest van 
  het lichaam etc. etc.

- Het leren van scannen

- De Golden Movement deel III, ook een eeuwig kosmisch 
  gedeelte

Ook na afloop van deze cursus krijg je gratis drie maanden begeleiding, indien nodig!

Deze cursus duurt vier dagen van 10.00 uur tot ongeveer 18.00 uur.
 

Upgrades:

Na niveau III zijn er nog meer openingen mogelijk. Je kunt een extra verwijdering van je White Time tunnel krijgen en/of ik kan nog extra 28 blokkaden verwijderen. Deze upgrates kunnen ook op afstand gegeven worden en kunnen regelmatig herhaald worden. Iedere keer als je een van deze upgrates heb gehad groei je spiritueel naar een hoger niveau toe.

Universal White Time level IV

In deze vijfdaagse cursus zul je vele dingen leren die een groot effect zullen hebben op je spirituele ontwikkeling, voor nu en nog voor een lange tijd daarna. Veel van het "Weten" in deze cursus wordt in het Universum beschouwd als de "Hogere School" van de Universal White Time Healing. Een deel van het "Weten" in deze cursus wordt ervaren en geeft je niet alleen de normale technieken voor healing. Deze cursus zal je het Weten en de Wijsheid van de White Time en de filosofie er achter laten zien en zal de student de mogelijkheid geven het leven op een nieuwe en andere mannier te ervaren en het leven met andere ogen te bekijken. Je zult alles wat rond ons is beter begrijpen en een wil creëren om met dit alles samen te werken. Je krijgt een dieper begrip voor Moeder Aarde, het Universum en Alles Wat Is.

Dit "Weten" zal je begrip en gevoel openen en versterken voor de Heilige Principes en Fundamentele Waarheden van het Universum, zodat je achter het podium van het leven kunt kijken; het leven achter het leven. Deze Heilige Principes en Fundamentele Waarheden vormen de "Ruggengraat" van al het "Weten" van het Universum en AL Wat Is! Ze zullen je openen naar een hoger spiritueel begrip en een kompleet inzicht en dat zal je weer openen naar een complete spirituele Verlichting.

 

Dit bovenste stukje is geschreven door Channie Cha Centara en zo begint je cursus materiaal van Level IV. Dit cursus materiaal bestaat uit 100 bladzijden.

 

Je leert o.a.:

- vele oefeningen voor: je concentratie, beter contact met
  hoger zelf en moeder Aarde, de natuur, planten en 
  dieren en je liefde nog sterker in je te ontwikkelen

- scannen

- nog meer je derde oog ontwikkelen

- je etherische lichaam wordt geactiveerd zodat je in feite
  etherisch kunt opereren

- werken met "The Highest of the Highest"

- negatieve koorden verwijderen die de mensen 
  beïnvloeden

- zielenurn reinigen

- sterke chakra reiniging tot aan de eerste incarnatie

- nieuwe, zeer sterke afstand healing werktuigen voor 50 - 500 mensen te gelijk te behandelen, wat zich kan 
  uitbreiden naar 5000 ­ 50.000 ­ 500.000 etc.

- afstand behandelingen voor 24 uur per dag van een 
  week tot en met een maand, een half jaar, jaar

- het verwijderen van implants

- het compleet nieuw opbouwen van een lichaam, in geval
  van zeer ernstige ziekten

- werken met kleuren

- negatieve creaties buiten werking zetten

- steenleggingen om je in verbinding te zetten met
  moeder Aarde, planeten, zonnen, 
  zonnenstelsels/galaxies, het universum en het 
  alternatieve universum

- channelen

- ceremonies

- geleide meditaties etc. etc.

Na afloop van deze cursus krijg je gratis drie maanden begeleiding, indien nodig!

Wil je meer informatie hierover dan kan ik je dat laten zien als je Level III cursus doet of gedaan hebt.

10.000 stappen upgrade:

Na niveau IV kun je een van de grootste upgrades krijgen die in het universum mogelijk is en dat is er een van 10.000 stappen. Meestal kun je deze 10.000 stappen nog niet in 1x doen. Het karakter van de upgrade is dat het zoveel mogelijk stappen in 1x zal doen. Dit is bij elk individu anders. Daarna zal het tempo van jou groei aangenomen worden om de rest van de stappen te integreren. Deze upgrade wordt zowel fysisch als van afstand gegeven en beiden upgrades zul je ontvangen. De kosten van deze upgrade zijn 100 euro.

 

Het is mogelijk om leraar(es) te worden van niveau I zodra je niveau I en II hebt gedaan. Je kunt leraar(es) niveau II worden zodra je niveau III hebt gedaan! 

 

Heb je verder nog vragen, dan kun je me mailen of bellen!

In liefde, licht en eenheid
Toos Looijmans Leraar level1