Wat doet een V.G.L. Gezondheidsconsulent

De belangrijkste taak van de V.G.L.Gezond-heidsconsulent -zoekende cliënt individueel of in groep behulpzaam te zijn in de zoektocht naar een gezonde voeding, het versterken van de gezondheid, de natuurlijke levenswijze en het behouden of verbeteren van zijn persoonlijkheid. De gecommercialiseerde levenswijze is een echte bedreiging voor mens en milieu. De maatschappelijke problemen worden steeds groter, oplossingen blijven uit, hulpverlening is te technisch, te ingewikkeld en bovendien onbetaalbaar. Steeds meer mensen bewandelen andere wegen, ze hebben behoefte aan directe oplossingen voor de eenvoudige dingen van het leven. Niemand is gediend met een ingewikkelde nietszeggende intellectuele uitleg. Men heeft de kleine dingen in het leven onderschat, het zijn deze details die het leven zinvol en aangenaam maken. Zij zorgen er voor dat men zich weer richt op de belangrijke levensaspecten.
De V.G.L.Gezondheidsconsulent biedt, op een creatieve wijze, concrete en haalbare mogelijkheden als oplossingen aan.. De essentie van het leven zit in kleine dingen die de moeite waard zijn om dagelijks te beleven. Het zijn de basale behoeften die in het gedrang zijn gekomen en een negatieve invloed hebben op het welbehagen. Daarom voelen zoveel mensen zich niet lekker in hun vel. Door deze actief te betrekken bij de begeleiding en hun de juiste weg te tonen, ontdekken ze het belang van de eigen inzet. De oplossing van zoveel problemen is in zichzelf te vinden. Dit is een heel andere aanpak. De overheid en talrijke gezondheidsinstellingen zijn zich bewust van de efficiënte opdracht die de V.G.L. Gezondheidsconsulent in een steeds duurder wordende samenleving te vervullen heeft en staat open voor dergelijke initiatieven.

Het mooie is dat ik deze als  persoonlijke verrijking in dienst stelt van iedereen die daar behoeft aan heeft en daardoor zinvol werk verricht. Er is ontzettend veel te doen in deze chaotische wereld van zoekende mensen naar hulp. De natuurlijke gezondheidszorg krijgt steeds meer aandacht, zelfs vanuit de overheid en gezondheidsorganisaties.
De belangrijkste taak is de cliënt leren inzien dat de essentie van het leven de 'eenvoud' is. De V.G.L.Gezondheidsconsulent is groot in zijn eenvoud en directheid.
 
  • Intake gespreksvoering en visuele mensenkennis
  • Relaxatie en ontspanningstechnieken
  • Voedingsadviezen, gezondheidsadviezen
  • Levenswijzenadviezen
  • Kruidenadviezen
  • Bach Bloemen Remedies
  • Vitaliserende technieken
  • Natuurlijke zelfzorg, volksgeneeskundige adviezen